Over Graafstra Oosterwolde

Het bedrijf is opgericht in 1979 met als doel grootgrondverzet als aanvulling op het bestaande loonbedrijf. Het loonbedrijf was inmiddels eigendom van Rinnie en Alle Graafstra. De ouders, Anne en Froukje Graafstra, waren de grondleggers van het akkerbouw- en loonbedrijf.

De aandelen van het nieuwe bedrijf waren in handen van drie broers, waarvan de twee reeds genoemden het loon- en akkerbouwbedrijf runden en Albert Graafstra achter de tekentafel bij Cebeco-handelsraad wegkwam.
Het grondverzet ging in die tijd niet zoals de bedoeling was en in die periode werd meer gewerkt aan het repareren van landbouwwerktuigen en het maken van AGRA kilverbakken. Ook werden er stalen spanten gemaakt voor derden.
 
Deze nevenactiviteit is in 1983 omgezet in een hoofdactiviteit . Van Fa. de Boer Appelscha werd de bestaande voorraad landbouwwerktuigen overgenomen, waarmee ook een start was gemaakt naar een landbouwmechanisatie bedrijf.
Op dat moment werkten er 4 mensen binnen het bedrijf. Door gemeentelijke verordeningen moest worden uitgekeken naar een andere locatie. Eerst werd een plan gemaakt in Makkinga, maar in november ’85 werd het huidige pand aan de Venekoterweg in Oosterwolde gekocht. In februari 1986 werd dit pand betrokken en stond het mechanisatie- en constructiebedrijf op eigen benen wat de huisvesting betreft.

In Oosterwolde werd gestart met ongeveer 6 medewerkers.
Vanaf 1993 zit er een behoorlijke groei in het bedrijf, dat door eigen ontwikkelingen op het lelierooigebied en het grootschalig aanpakken van de verkoop van spoelmachines een behoorlijk marktaandeel heeft op dit terrein.
In 1998 hebben de broers Rinnie en Alle de aandelen verkocht aan Albert. Vanaf dat moment treedt ook echtgenote Hennie toe tot de directie.
 
Het bedrijf profileert zich in een ruime markt van landbouwmechanisatie, bollenmechanisatie, winkel, tuin & park en de staalafdeling. Machines worden ook geëxporteerd naar o.a. Chili, Nieuw Zeeland, Frankrijk en meer landen waar bloembollen worden geteeld. In de staalafdeling worden naast staalconstructies voor gebouwen, stalen ramen en deuren gemaakt voorzien van een brandcertificaat.
 
In 2011 werd het pand aan de Venekoterweg aangepast aan de huidige maatstaven. De verbouwing was ook nodig omdat het personeelbestand inmiddels over de 40 is.
Het bedrijf heeft op dit moment diverse dealerschappen. E.e.a. vindt u terug in onze in 2012 vernieuwde website, welke wij met enige trots aan u voorstellen.
 
2012
De volgende generatie(s) Graafstra(s) staan al weer te popelen om het stokje over te nemen. We verwachten dat dit in 2013 zijn beslag zal gaan krijgen. De continuïteit is wat dat betreft in ieder geval aanwezig.
We houden u op de hoogte!

Notice: Undefined index: t in /home/hondagroen/domains/hondagroendealers.nl/private_html/info.php on line 132